سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 

...مار گزیده ایم

سه شنبه 90 آبان 24 ساعت 6:0 عصر

هان مردمان ولی شما پیامبر اوست و پس از من به فرمان پروردگار علی ولی و صاحب اختیارو امام شماست .خداوندا دوستداران علی را دوست بدارودشمنانش را دشمن بدار،پشتیبانانش را پشتیبانی کن ،اینک شما را دعوت می کنم که دست بیعت به سوی من و علی دراز کنید ....
و چه زود به فراموشی سپردند این چنین روز خجسته ای را، این چنین سخنان خجسته ای را، از پیامبرشان که فرمود:هرکه من مولای اویم علی نه دوست او ونه هزار دروغ دیگر بلکه« ولی و صاحب اختیار و مولای اوست».
هنوز خاطره غدیر و خطبه شورانگیز رسول خدا غبار زمان بر خود نگرفته بود که اعراب قدرت طلب درصدد بیعت گرفتن از علی (ع) درامدند،شبانه به خانه آن حضرت ریختند،حرمت را شکستند،نمکدان را شکستند و به جای بیعت جان مبارک نازدانه ی
پیامبر حضرت زهرا(س) را گرفتند.
امیر موئمنان 25 سال سکوت کردند خار در چشم و استخوان در گلو،همان ها که او را مجبور به پذیرش خلافت کردند، تاب عدل او برایشان دشوار آمد و آن حضرت را شبانه در محراب مسجد کوفه به تیغ شقی ترین مردم سپردند،وانگار در آن هنگام به یاد آن سخن پیامبر که از حضرت امیر نقل شده بود نیفتادند که فرمود:« من و پیامبر مولای این امتیم هرکه از ما بگریزد پس لعنت خدا بر او باد،پدران این امتیم هرکه ما را جفا کند پس لعنت خدا بر او باد،اجیر این امتیم هر که ظلم کند اجرت ما را پس لعنت خدا بر او باد»
تا نفس هست راز میگوییم                 روز و شب چون نماز میگوییم
نسل در نسل از علی و غدیر              باز گفتند و باز میگوییم
خدا نیاورد روزی را تا، امام سید علیمان که به گفته پیر خمین با بودن او دیگر نباید نگران رهبری بعد از ایشان باشیم را از خود برانجانیم.
هرروز را غدیر بدانیم و هروز دست بیعت به سمت نائب اماممان دراز کنیم تا غبار زمان بر آن ننشیند و از ما ابوبکرو عمرو عثمان و.... نسازد،هر روز صبح و شام بیعتمان را با امام سید علی تجدید میکنیم ونمیگذاریم ایشان نیز عمری را خار در چشم و استخوان در گلو زندگی کنند زیرا که ما مار گزیده ایم،همان یکبار که گفتیم با وجود این همه شاهد در غدیر دیگر نیاز نیست آن را جار بزنیم ما را بس تا عبد،این اشتباه بزرگ باعث شد که امیر موئمنان عمری را در غربت سپری کنند،اما ما دیگر مار گزییده ایم و از ریسمان سیاه و سپید هم میترسیم،پس بیعتمان را با قلبمان عجین میکنیم واجازه نمیدهیم هیچ نامردی نگاه چپ به اماممان بکند


نوشته شده توسط : م-ب

لبیک ها [ لبیک]