سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 

مالک وعمار توایم خامنه ای

پنج شنبه 89 آذر 4 ساعت 2:9 عصر

 مهمترین ویژگی مالک اشتراطاعت بی چون وچرای وی ا ز ولایت بود،واین ویژگی او بود که شاید باعث شد مقام این یار با وفای امام علی ازبعدی از حضرت موسی نیز بالاتر رود،زیراکه حضرت موسی درسفری که باخضر نبی داشت مدام به کارها و تصمیماتی که خضر می گرفت شک  می کرد و از اطاعت از دستورات او سر باز می زد ،اما مالک با تمام وجود و بدون راه دادن هیچ شک و تردیدی به تصمیمات و لی زمانه اش دستور او را اطاعت می کرد و در آخر نیز در راه عمل به دستور مولایش ناجوانمردانه شهید شد .
اما ما خوب می دانیم که ملت ایران با دادن امتحانات بسیار ثابت کرده که از نسل مالک است و همیشه بدون درنگ دستور ولی امرشان ،رهبرشان و مقتدایشان را می پذیرند .
اگر نشانه می خواهید بروید و ببینید آمار شهدای هشت سال دفاع مقدس را ،ببینید لیلا زنانی را که با شنیدن دستور امامشان فرزندان عزیز تر از جان خود ،علی اکبرهایشان را به جبهه ها فرستادند با اینکه می دانستند احتمال دیدن دوباره روی ماه آنها بسیار کم است.

اما اگر کمی بیندیشیم همگی به خوبی به یاد می آوریم حادثه کوی دانشگاه را ،آن لحظه که رهبرعزیزمان لب به سخن باز کرد و گفت :از فرزندان عزیز بسیجی ام می خواهم که به صحنه بیایند و این  آشوب گران را از خیابان ها جمع کنند، آن لحظه ، لحظه ای بود که انگار ایران جان دوباره ای گرفت  ، همه مردم به صحنه آمدند و کاری کردند که اثری از آنها باقی نماند و برلبان مردم می توانستی بشنوی طنین آهنگ دلنشینی که می خواند رهبر اگر فرمان دهد   جان را فدایش می کنیم .


نوشته شده توسط : م-ب

لبیک ها [ لبیک]