سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 

لبیک

چهارشنبه 89 مرداد 27 ساعت 4:53 عصر

صدای شیپور جنگ به صدا درآمده ، پس چرا بعضی ها نمیشنوند؟!
گویی گوششان معیوب است . از زبانشان میشود فهمید که چشمشان کار
میکند ولی نمیبینند.
این بار کفار به محاصره اکتفا نکرده اند ، بلکه سعی در ازهم پاشی
وحدت مسلمین دارند .حرامیان نقشه ها کشیده اند و تحریم ، یکی از آن
هاست . اما این بار نیازی نیست موریانه عهد نامه های ظلم را بخورد ،
چرا که تحریمات به حمد الهی ، ذره ای تاثیر  نخواهند گذاشت و این ،
دلیل آن همه دست و پا زدن برای تفرقه انداختن  بین مسلمین است.
درست است که عده ای کم خرد ،کم آوردند و پرچم سبز را به نشانه
تسلیم بالا بردند ، ولی مگر ما ، مای اکثریت ، مرده ایم که اجازه دهیم
خون هزاران هزار شهید ، از صدر اسلام تا کنون ، پایمال دنیا پرستان
شود .
ما دیگر اجازه نمیدهیم اماممان تنها بماند، چرا که راهمان را از ابتدا ،
از کوفیان جدا کرده ایم ، پس تا آخر راه ، همان راه شهدا ، همان راه
سرور شهیدان ، همان صراط مستیم ، راه ماست.


نوشته شده توسط : م-ب

لبیک ها [ لبیک]